Ceník ubytování / pronájmu (kapacita 1 až 7 osob - 2 ložnice)

Last minute

Termín: 

       

 

 

Ceny za noc
Zimní sezona: 1500,- Kč za chatu.
Letní sezona: 1500,- Kč za chatu.
Mimo sezonu: 1000,- Kč za chatu.
Cena za víkend
Celoročně: 3 000,- Kč za chatu.
 
 
 

Uvedená cena je za chatu a noc nebo víkend obsazenou od 1 do 5 osob, každá další osoba 

+ 200,- Kč/noc (včetně dětí). 

  
  Velikonoce

  6 000,- Kč za chatu a 5 nocí - při kratším pobytu je cena stejná.

  Vánoce

  2 000,- Kč za chatu a noc + viz ceník, minimum 3 noci

  Silvestr

  15 000,- Kč za chatu a 3-7 nocí - při kratším pobytu je cena stejná.

Cena za Silvestrovský pobyt je konečná, to znamená včetně pooplatku za úklid a maximální obsazenost chaty 1-7 osobami.

 
 

Provoz chaty je celoroční, možnost i dlouhodobého pronájmu, cena dohodou.
Silvestrovské, Vánoční, Velikonoční pobyty - minimum 3 noci.
V ostatních termínech minimální délka ubytování 2 noci.
Cena za domácí zvíře 100,- Kč/noc.
Rekreační poplatek obci 20,- Kč za osobu/noc, děti 5,- Kč/noc.
Kauce 3000,- Kč, která bude vrácena po předání chaty v nepoškozeném stavu.
Závěrečný úklid 500,- Kč (platí se vždy).
Postavení stanu na pozemku - cena dohodou.
Zimní sezona 3.2.- 15.3.
Letní sezona 29.6.- 31.8.

V období letních prázdnin chatu pronajímáme pouze na týdenní pobyty a to vždy od soboty do soboty.
V ceně je zahrnuto dřevo na topení, elektrika, pronájem povlečení, ručníků, utěrek a tablety do myčky.

 

Smlouva o pronájmu rekreační chaty

Pronajímatel: Jitka Kantorová, Prostřední Bečva 578, 75656

Zájemce: Jméno a příjmení:_____________________________________

Trvalý pobyt:________________________________________

Číslo občanského průkazu:____________

Uzavírají smlouvu o pronájmu rekreační chaty.

Předmět pronájmu

Rekreační chata č. Popisné 0/101 Prostřední Bečva 75656

1. Specifikace

Počet ubytovaných osob:_______         Zvíře:______            Druh zvířete:______      

Dohodnutá cena:______________ Vratná kauce: 3.000,- Kč

2. Všeobecné ujednání

2.1. Zájemce je povinen zanechat objekt, který si pronajal v čistém a původním stavu. Způsobí-li škodu, musí zájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Bude-li před odjezdem zájemce zjištěná škoda, je pronajímatel nebo jeho oprávněný zástupce, oprávněn žádat náhradu škody na místě na úkor složené kauce nebo přímým zaplacením vyčíslené škodné částky převodem na účet pronajímatele.

2.2. Jako zajištění (kauci) je povinen zájemce zaplatit před nástupem do rekreačního objektu částku ve výši 3.000,- Kč v hotovosti oproti předání klíčů od rekreačního objektu. Tato kauce bude v hotovosti vrácena zájemci při převzetí rekreační chaty zpět pronajímatelem. Objekt je povinen zájemce nechat v řádném stavu.

2.3. Maximální počet ubytovaných (počet lůžek 7 + povolená přistýlka 1x) nesmí být zájemcem překročen bez předchozí dohody. Přicestuje-li zájemce s větším počtem osob než je maximálně dohodnutý počet, je pronajímatel vysloveně oprávněn hosta odmítnout nebo požadovat zvláštní náhradu (doplatek). Pokud pronajímatel zjistí v průběhu pobytu porušení ustanovení této smlouvy, zejména v počtu ubytovaných osob a zvířat, je rovněž oprávněn požadovat náhradu (doplatek), nebo ukončit pobyt bez náhrady všech ubytovaných osob z důvodů porušení smlouvy o pronájmu rekreačního domu.

2.4. Noční klid musí být dodržen od 22.00 hodin do 06.00 hodin.

2.5. V pronajímaném objektu je pod pokutou uvedenou v bodě 2. výslovně zakázáno kouření, užívání drog či jiných psychotropních látek a nepřiměřené pití alkoholických nápojů.

2.6. V případě zjištěného porušení kteréhokoli z uvedených zákazů uhradí zájemce k rukám pronajímatele pokutu ve výši 5 000,-Kč a to i opakovaně.

2.7. V případě, že pronajímatel zjistí při namátkové kontrole objektu, že zájemce, popř. některá z osob, která s ním nemovitost užívá, porušuje opakovaně některý ze zákazů uvedený v bodě 1., je toto bráno jako závažné porušení uzavřené smlouvy o nájmu objektu a pronajímatel je oprávněn, po uhrazení pokuty ze strany zájemce, všechny osoby z objektu vykázat s tím, že do lhůty max. 1hodiny dojde z jejich strany k opuštění nemovitosti a to bez jakéhokoli nároku na vrácení uhrazeného ubytovacího poplatku.

2.8. Pronajímatel může provést namátkovou kontrolu objektu v kteroukoli denní či noční hodinu tak, aby nerušil její užívání zájemcem či s ním ubytovanými osobami.

3. Platba za pobyt zájemce

3.1.1. Při rezervaci se platí předem 50% z cílové částky na účet pronajímatele.

3.1.2. Nejdéle 1 měsíc před nástupem uhradí zájemce zbývající částku na účet pronajímatele.

3.1.3. V den nástupu bude zájemcem zaplacena vratná kauce ve výši 3.000,- Kč v hotovosti při převzetí objektu a poplatek obci 20Kč,- /za osobu a noc.

4. Stornovací podmínky

• více než 30 dní před datem nástupu pobytu bez stornopoplatku

• od 29 do 15 dní před datem nástupu pobytu 50 % z ceny objednaných služeb

• od 14 do 5 dní před datem nástupu pobytu 75 % z ceny objednaných služeb

• 4 dny a kratší před nástupem pobytu 100 % z ceny objednaných služeb

5. Dodatečné ustanovení

Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Všeobecné podmínky“, které jsou umístěny na webových stránkách www.chataknehyne.cz a s nimiž se zájemce seznamuje při provádění objednávky (rezervace). Podpisem této „Smlouvy o pronájmu“ zájemce výslovně prohlašuje, že „Všeobecné podmínky“ četl a souhlasí s nimi. Zájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející pronajatý objekt a za jejich chování a případné škody, které oni způsobí. Případnou vzniklou škodu, nebo ztrátu či poškození objektu či jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat po zájemci.

6. Odpovědnost

Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení, všem osobám při jejich pobytu na chatě. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění či jiné újmy osob užívajících chatu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem.

Se smlouvou a všeobecnými podmínkami jsem se seznámil na webu www.chataknehyne.cz a souhlasím. Dobrovolně souhlasím s touto Smlouvou o pronájmu rekreační chaty a souhlas stvrzuji svým podpisem.

V:                                        dne :

Podpis zájemce:

Podpis pronajímatele:

Kontakt

Chata Beskydy v údolí Kněhyně
Prostřední Bečva 578
Prostřední Bečva
75661

775172530

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode